Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

 

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

 

– Поръчано на*/получено на*

 

– Име на потребителя/ите

 

– Адрес на потребителя/ите

 

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр с на хартия)

 

– Дата

 

—––––––––––––––––––––

 

*Ненужното се зачертава.