Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

  1. Право на отказ от договора от разстояние или извын търговския обект.
  2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни. Правото на отказ от договора не е приложимо към хранителни добавки и други потребими хранителни продукти.
  3. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на www.assetnutrition.com и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща).

III. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен от стандартния

формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт

www.assetnutrition.com. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен

носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

  1. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от Вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост това, кое от двете събития е настъпило по-рано

Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Допълнителна потребителска информация вижте на https://assetnutrition.com